moment-taking ...

080717
Canon P + Jupiter-3 50mm F1.5 / Fuji NEOPAN SuperPRESTO / shinjuku
080710
Canon P + Jupiter-12 35mm F2.8 / Fuji NEOPAN ACROS / tameike
080706
Canon P + Jupiter-12 35mm F2.8 / Fuji NEOPAN SuperPRESTO / shinjuku
080702
Canon P + Jupiter-12 35mm F2.8 / Fuji NEOPAN SuperPRESTO / shinjuku
080629
Canon P + Jupiter-12 35mm F2.8 / Ferrania Solaris 200 / ebisu
080626
Canon P + Jupiter-12 35mm F2.8 / Fuji NEOPAN SuperPRESTO / shinjuku
080615
Super Fujica 6 ( FUJINAR 7.5cm F3.5 ) / Kodak Ektachrome 100G / kamakura
080612
Super Fujica 6 ( FUJINAR 7.5cm F3.5 ) / Kodak 400NC / ginza
080529
EXIMUS WIDE & SLIM ( ULTRA-WIDE LENS 22mm F11 ) / Kodak 400TX / shinjuku
080522
Super Fujica 6 ( FUJINAR 7.5cm F3.5 ) / Kodak 400NC / ginza